Blog
Mensen maken het verschil in de bouw

Mensen maken het verschil in de bouw

Het verschil zit 'm in de mensen. Vanuit onze HR ervaring weten wij het al jaren, maar de waardering voor de  mensenlijke factor in succes krijgt steeds breder en steviger voet aan de grond. Ook de bouwsector raakt meer en meer doordrongen van de kracht van mensen bóven de kracht van techniek. Niet cement en betonnen peilers, maar het zijn mensen die het meest stevige en solide fundament voor het resultaat vormen.

Wij roepen het met regelmaat : bouwen is samenwerken. Het klinkt wellicht cliché, maar het is een voldongen feit. Een bouwproject heeft de beste kans van slagen, wanneer een zorgvuldig samengesteld team optimaal samenwerkt. Een team dat elkaar weet te vinden en op elkaar kan vertrouwen en bouwen.

Mensen boven techniek
Juist in de bouw is de kracht van mensen de drager van succes. Vanzelfsprekend is ook techniek onmisbaar in het proces. Krachtige machines, innovatie materialen en slimme programmatuur zijn onontbeerlijk om bouwprojecten op te trekken en vorm te geven. Toch zijn het de mensen die de knoppen bedienen. In letterlijke en figuurlijke zin.

Bouwen blijft mensenwerk. De inzet van technologische hulpmiddelen voor bijvoorbeeld communicatie zijn van goede hulp en veelal noodzakkelijk, maar zijn slechts gedeeltelijk verantwoordelijk voor het succes van een bouwproject. Kennis, ervaring, betrokkenheid en nauwe samenwerking vormen de echte basis.

De ultieme samenwerking
Betrokken en ervaren professionals voegen daadwerkelijk iets toe aan de organisatie en aan het proces. Mensen die nét dat stapje verder gaan vanuit passie. En vanuit expertise. Ze denken in kansen en mogelijkheden en zorgen daarmee voor groei en ontwikkeling. En wanneer er gewerkt wordt vanuit drive en passie ontstaan er stevige samenwerkingsverbanden.

Weldoordacht samenwerken maakt een verschil voor het proces, voor de ervaring van klanten én voor resultaat. Dit laatste is in elke branche van belang - zeker in de huidige tijd - maar staat in de bouw echt voorop. Niet toevallig dus dat we de meest ultieme vorm van samenwerking dan ook in de bouwsector tegenkomen. De zoektocht naar nieuwe verbindingen met relaties, leveranciers en medewerkers heeft geleid tot een van de meest innovatieve werkwijze ooit bedacht: BIM.

Samen bouwen
Kennis bezitten, toevoegen, delen en inzetten. BIM is samenwerken in optima forma. Deze nieuwe werkwijze maakt het mogelijk om informatie in banen te leidden en samen te werken op de meeste optimale manier de innovatieve methode is enkele jaren geleden bedacht en met groot succes geïmplementeerd bij vele organisaties in de bouwsector. Bij SEQ hebben wij aan de wieg van BIM gestaan. Vanaf het allereerste moment waren wij overtuigd van het belang en de impact ervan voor de gehele branche.

Daarbij zagen wij ook al snel in dat het systeem alleen bestaansrecht zou hebben wanneer de juiste mensen er mee zouden werken. BIM specialisten en professionals die vanuit ervaring en kennis weten waar ze het over hebben en die begrijpen dat alleen de meeste optimale samenwerking garant staat voor succes. Ook hier zijn het dus weer de mensen die het verschil maken.

Bart-Jan Gardebroek
Algemeen directeur

 

3 september 2014
Menu